e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Lipiec 1926

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 450 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 lipca 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia Prowizorycznego, regulującego stosunki ekonomiczne pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanego w Warszawie dnia 7 kwietnia 1925 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 437 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 19 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zatwierdzeniu opłat taryfowych za przewóz osób linjami Towarzystwa Akcyjnego Łódzkich Elektrycznych Kolei Dojazdowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 436 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 19 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu "taksy komisowego", pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych za załatwianie formalności celnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 427 z 1926

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 19 lipca 1926 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.