e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Lipiec 1926

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 536 z 1926

  Ustawa z dnia 23 lipca 1926 r. zmieniające art. 112 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 464 z 1926

  Ustawa z dnia 23 lipca 1926 r. o zasiłkach dla osób, którym niemieckie instytucje wstrzymały renty z tytułu ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 463 z 1926

  Ustawa z dnia 23 lipca 1926 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 2 marca 1923 r. w przedmiocie udzielenia Ministrowi Skarbu upoważnienia do regulowania w drodze rozporządzeń obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi oraz obrotu obcemi walutami w brzmieniu, nadanem jej ustawami: z dnia 23 czerwca 1923 r., z dnia 20 marca 1924 r. i z dnia 31 marca 1925 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 462 z 1926

  Ustawa z dnia 23 lipca 1926 r. o zatwierdzeniu zgłoszonego przez rząd Polski w dniu 28 czerwca 1919 r. przystąpienia Rzeczypospolitej do międzynarodowej konwencji o polepszeniu losu chorych i rannych w armjach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 6 lipca 1906 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 430 z 1926

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 lipca 1926 r. o ulgach celnych.