Archiwum 17 Sierpień 1926

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 524 z 1926

    Oświadczenie Rządowe z dnia 17 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeszę Niemiecką Konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji robotników rolnych, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 523 z 1926

    Oświadczenie Rządowe z dnia 17 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeszę Niemiecką Konwencji w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 522 z 1926

    Oświadczenie Rządowe z dnia 17 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandję Konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w 1921 r.