Archiwum 19 Styczeń 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 229 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 19 stycznia 1927 r. o udzielaniu instytucjom upoważnień do wykonywania parcelacji nieruchomości ziemskich, oraz o nadzorze i o zasadach postępowania tych instytucyj.

 • Dziennik Ustaw Poz. 72 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 19 stycznia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1926 r. w sprawie zmian niektórych postanowień ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 26 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 25 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. o zwolnieniu przedterminowem osób odbywających karę pozbawienia wolności.