Archiwum 26 Styczeń 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 327 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 stycznia 1927 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do międzynarodowej konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 6 lipca 1906 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 225 z 1927

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1927 r. w sprawie opublikowania Międzynarodowej Konwencji Genewskiej z dnia 6 lipca 1906 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 197 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 stycznia 1927 r. w sprawie ratyfikacji umowy kolejowej i taryfowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 roku.

 • Dziennik Ustaw Poz. 83 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 1927 r. o rozciągnięciu na miasto Nowogród w powiecie łomżyńskim, województwie białostockiem, mocy obowiązującej dekretu z dnia 4 lutego 1918 r. o samorządzie miejskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 80 z 1927

  Rozporządzenie Ministrów: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Przemysłu i Handlu z dnia 26 stycznia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie klas (kursów) szkół zawodowych równoznacznych pod względem praw szeregowych wojska polskiego do awansu w stopniach z ukończeniem sześciu klas gimnazjum lub trzech kursów seminarjum nauczycielskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 68 z 1927

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 26 stycznia 1927 r. o ustanowieniu ulgi celnej na nasiona drzew iglastych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 55 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 stycznia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich, czeskosłowackich i austrjackich z jednej a stacjami kolei bułgarskich z drugiej strony.