e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Styczeń 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne



 • Dziennik Ustaw Poz. 92 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 28 stycznia 1927 r. w sprawie kompetencji terytorjalnej powiatowego urzędu ziemskiego w Zawierciu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 89 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. o zmianie granic powiatów siedleckiego i sokołowskiego w województwie lubelskiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 88 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Grabie w powiecie toruńskim, województwie pomorskiem, i utworzeniu z jego terytorjum gmin samodzielnych Grabie i Popioły.

 • Dziennik Ustaw Poz. 87 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. o zaliczeniu osady Sulejów w powiecie piotrkowskim, województwie łódzkiem, w poczet miast.

 • Dziennik Ustaw Poz. 86 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. o wywłaszczeniu gruntów prywatnych potrzebnych Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Chorzowie do założenia hałdy w przestrzeni leżącej na północno-północny wschód od szybu "Bahn" w Chorzowie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 85 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. o rozszerzeniu granic miasta Włocławka w powiecie włocławskim, województwie warszawskiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 84 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1927 r. w sprawie urzędowych blankietów wekslowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 78 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. w sprawie należności za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów, oraz wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 77 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. o uchyleniu rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie utworzenia Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz Wojewódzkich i Powiatowych Komitetów Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 70 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 stycznia 1927 r. o wprowadzeniu zmian w przepisach karnych, dotyczących samowolnego korzystania z cudzego mienia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 57 z 1927

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wynagrodzenia członków Komisji Ankietowej Badania Warunków i Kosztów Produkcji oraz Wymiany, a także wyznaczonych do udziału w jej pracach delegatów Rządu oraz wzywanych przez nią świadków i rzeczoznawców.