e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Grudzień 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 58 z 1928

    Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych z dnia 30 grudnia 1927 r. w sprawie emisji Serji I 5% państwowej renty ziemskiej.

  • Dziennik Ustaw Poz. 34 z 1928

    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 30 grudnia 1927 r. w sprawie uchylenia zarządzenia pruskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1900 r. ustalającego wzór listów dłużnych (obligacyj) na okaziciela, wydawanych przez powiatowe związki komunalne i gminy miejskie oraz wiejskie.

  • Dziennik Ustaw Poz. 31 z 1928

    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie stopnickim w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.

NA SKÓTY