Archiwum 21 Luty 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 189 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1927 r. o zniesieniu gmin wiejskich: Bystrzyca, Landwarowo i Rukojnie, utworzeniu gminy Michaliszki oraz o zmianach granic gmin w powiecie wileńsko-brockim, województwie wileńskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 143 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1927 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Zasule w powiecie stołpeckim, województwie nowogródzkiem, i o włączeniu jej terytorjum do gminy wiejskiej Stołpce w tymże powiecie i województwie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 142 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1927 r. o zmianie granic gmin Raków i Radoszkowicze w powiecie mołodeckim, województwie wileńskiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 141 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 lutego 1927 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 sierpnia 1924 r. w sprawie ryczałtowania opłat pocztowych za przesyłki listowe władz i urzędów państwowych oraz samorządowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 125 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 1927 r. o ustaleniu wysokości odsetek prawnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 124 z 1927

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 21 lutego 1927 r. o ulgach celnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 119 z 1927

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 lutego 1927 r. o czasowem przymusowem zajęciu gruntów włościan wsi Płyćwia i Maków w pow. skierniewickim i o wywłaszczeniu żwiru i piasku w zajętych gruntach na użytek kolei państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 111 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 lutego 1927 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1924 r. o Pocztowej Kasie Oszczędności.