Archiwum 16 Marzec 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 264 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1927 r. o wyłączeniu gmin Przybradz, Graboszyce i Gierałtowice z powiatu oświęcimskiego, i włączeniu ich do powiatu wadowickiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 263 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1927 r. o wyłączeniu gmin Błożew Górna, Koniów, Towarnia i Wołcza Dolna z powiatu starosamborskiego w województwie lwowskiem, i o włączeniu ich do powiatu dobromilskiego w temże województwie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 262 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1927 r. o zmianie granic gminy miejskiej Suraż w powiecie i województwie białostockiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 261 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1927 r. o połączeniu obszaru dworskiego (leśnego) Wesoła z obszarem dworskim (leśnym) Zgorzelec w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 260 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 248 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1927 r. o zmianie granic gmin wiejskich Czyżów Szlachecki i Łasocin w powiecie opatowskim, województwie kieleckiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 247 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1927 r. o zmianie granic gmin Rudnik i Gorzków w powiecie krasnostawskim, województwie lubelskiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 246 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1927 r. o zmianie granic gmin wiejskich Modliborzyce i Piórków w powiecie opatowskim, województwie kieleckiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 245 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1927 r. o zmianie granic gmin wiejskich Juljanów i Ożarów w powiecie opatowskim, województwie kieleckiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 240 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kąty Śląskie w powiecie odolanowskim, województwie poznańskiem, i włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Kąty Śląskie w tymże powiecie i województwie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 239 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Marjanki w powiecie świeckim, województwie pomorskiem, i utworzeniu z jego terytorjum samoistnej gminy wiejskiej pod nazwą Marjanki w tymże powiecie i województwie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 238 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kozłowo w powiecie świeckim, województwie pomorskiem, i włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Przechowo w tymże powiecie i województwie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 237 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1927 r. o przyłączeniu gminy wiejskiej Czarnogłów z powiatu węgrowskiego w województwie lubelskiem do powiatu mińsko-mazowieckiego w województwie warszawskiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 232 z 1927

  Obwieszczenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 marca 1927 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 22 grudnia 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 230 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 marca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu bezpośrednich komunikacyj towarowych pomiędzy Polską z jednej strony a Czechosłowacją, Austrją, Węgrami, Włochami, Szwajcarją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Rumunją z drugiej strony.

 • Dziennik Ustaw Poz. 227 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1927 r. o zamianie niektórych gruntów państwowych.