Archiwum 31 Marzec 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 349 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1927 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia podań o wyższe przerachowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu pożyczek państwowych z lat 1918-1920.

 • Dziennik Ustaw Poz. 332 z 1927

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 31 marca 1927 r. o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia w sprawie zwrotu ceł przy wywozie karbidu, azotniaku oraz azotanu amonu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 331 z 1927

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 31 marca 1927 r. o ulgach celnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 326 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 1927 r. w sprawie dyzlokacji sądów pokoju w powiecie sieradzkim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 315 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 marca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu taryfy kolei Rawicz-Kobylin na przewóz osób, psów, bagażu, przesyłek nadzwyczajnych oraz towarów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 303 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1927 r. w sprawie opłat stemplowych od umów o dzierżawę lub najem przedmiotów, znajdujących się na obszarze, na którym obowiązuje kodeks cywilny niemiecki.

 • Dziennik Ustaw Poz. 255 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 marca 1927 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.