Archiwum 29 Kwiecień 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 631 z 1927

  Rozporządzenie Ministrów: Reform Rolnych, Rolnictwa oraz Spraw Wojskowych z dnia 29 kwietnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Spraw Wewnętrznych w sprawie zmian niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 23 marca 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 444 z 1927

  Umowa o ułatwieniach komunikacji międzynarodowej na linji kolejowej Firchau-Chojnice-Tczew-Marienburg, podpisana dnia 26 marca 1927 roku w Warszawie (ratyfikowana zgodnie z przepisami ust. 1-go art. 49-go Konstytucji R.P.).

 • Dziennik Ustaw Poz. 396 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 kwietnia 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanję międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij.

 • Dziennik Ustaw Poz. 389 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 kwietnia 1927 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Protokółu podpisania Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej z dnia 16 grudnia 1920 r.