Archiwum 5 Kwiecień 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 392 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 kwietnia 1927 r. o warunkach przyjmowania druków do przewozu pocztą.

 • Dziennik Ustaw Poz. 353 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 kwietnia 1927 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego między Polską a Danją, podpisanego w Kopenhadze dnia 23 kwietnia 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 300 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 kwietnia 1927 r. w sprawie częściowej zmiany art. 6 ustawy z dnia 30 stycznia 1920 r. o zniesieniu Sejmu i Wydziału Krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 299 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 kwietnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.