Archiwum 8 Kwiecień 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 428 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 kwietnia 1927 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzeń Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 25 czerwca 1919 r. o wyborach do tymczasowych rad miejskich oraz z dnia 14 sierpnia 1919 r. o ustawie miejskiej na niektóre gminy miejskie województwa białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego i wileńskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 370 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Myślniew w powiecie ostrzeszowskim, województwie poznańskiem, i o włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Myślniew w tymże powiecie i województwie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 358 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 kwietnia 1927 r. o wydziałach i urzędach śledczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 341 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1927 r. w sprawie wydzielenia z administracji państwowej przedsiębiorstwa naftowego pod nazwą "Polmin" Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 325 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 kwietnia 1927 r. o przekazaniu na obszarze b. zaboru rosyjskiego władzom administracyjnym II instancji uprawnienia do nadawania nazwisk dzieciom nieznanych rodziców.