Archiwum 11 Maj 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 421 z 1927

    Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1927 r. o jednolitym tekście rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do sejmików wojewódzkich.

  • Dziennik Ustaw Poz. 415 z 1927

    Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 maja 1927 r. w sprawie feryj w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Dziennik Ustaw Poz. 412 z 1927

    Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 maja 1927 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych.