Archiwum 2 Maj 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 429 z 1927

    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 maja 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, celem wykonania ustawy z dnia 1 marca 1927 r. o samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich b. zaboru rosyjskiego.

  • Dziennik Ustaw Poz. 378 z 1927

    Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1927 r. w sprawie zmiany zakresu terytorjalnego działalności okręgowych urzędów ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie i Lwowie.