Archiwum 9 Maj 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 503 z 1927

    Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 maja 1927 r. w sprawie sprostowania błędu w tekście Konwencji Handlowej i II-go Protokółu Dodatkowego do Konwencji Handlowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanych w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 roku.