e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Czerwiec 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 920 z 1927

  Konwencja międzynarodowa dotycząca opjum.

 • Dziennik Ustaw Poz. 584 z 1927

  Umowa polsko-niemiecka w sprawie obopólnej odprawy celnej i paszportowej oraz w sprawie ruchu kolejowego w Korzeniowie, podpisana w Barcelonie dnia 16 czerwca 1926 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 1927 r.).

 • Dziennik Ustaw Poz. 554 z 1927

  Układ podpisany w Katowicach dnia 11 stycznia 1924 r. między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, dotyczący wprowadzania pewnych zmian w rozdziale I-ym działu I-go tytułu V-go części V-ej polsko-niemieckiej Konwencji o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 1927 r.).

 • Dziennik Ustaw Poz. 532 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 10 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o sposobie określania wartości nakładów meljoracyjnych w majątkach wykupywanych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 511 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach zniżki taryfowej dla rudy żelaznej w komunikacji polsko-czeskosłowackiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 510 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla drutu żelaznego i gwoździ z drutu żelaznego w komunikacji polsko-czeskosłowackiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 499 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie mołodeczańskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 483 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. w sprawie uznawania pewnych obszarów i miejscowości za obszary warowne lub rejony umocnione.

 • Dziennik Ustaw Poz. 482 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o zmianie przepisów tymczasowych o kosztach sądowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 477 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o Państwowym Zakładzie Higieny.

 • Dziennik Ustaw Poz. 476 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 475 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. zmieniające zakres uprawnionych w myśl ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginięcie, pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.

 • Dziennik Ustaw Poz. 474 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. w sprawie zmiany § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. o lichwie pieniężnej.