Archiwum 18 Czerwiec 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 622 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 1927 r. w sprawie złożenia w Sekretarjacie Ligi Narodów dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej dnia 12 września 1923 r. w Genewie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 555 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 1927 r. w sprawie ratyfikacji układu, podpisanego w Katowicach dnia 11 stycznia 1924 r. między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, dotyczącego wprowadzenia pewnych zmian w rozdziale I-ym działu I-go tytułu V-go części V-ej polsko-niemieckiej Konwencji o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 524 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 1927 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską a Niemcami o administracji odcinka Odry, stanowiącego granicę, podpisanego w Koźlu dnia 19 sierpnia 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 500 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 1927 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądzie powiatowym w Świeciu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 498 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 czerwca 1927 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z podobizną Juljusza Słowackiego.