Archiwum 28 Czerwiec 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 522 z 1927

    Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1927 r. w sprawie sprostowania ustępów końcowych art. 2 Umowy polsko-gdańskiej, dotyczącej wzajemnego wykonywania orzeczeń sądowych, podpisanej w Gdańsku dnia 28 listopada 1925 r.