Archiwum 11 Lipiec 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 850 z 1927

  Układ polsko-niemiecki z dnia 22 grudnia 1926 r. o wydaniu akt.

 • Dziennik Ustaw Poz. 628 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o oznaczeniu okręgów przemysłowych i podmiejskich, w których nie ulegają obowiązkowi parcelacyjnemu obszary poniżej 60 ha użytków rolnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 623 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o wynagrodzeniu za kwatery stałe, dostarczone przez zarządy gminne na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.

 • Dziennik Ustaw Poz. 617 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 11 lipca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa, w sprawie szacowania nieruchomości ziemskich przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy rolnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 594 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska urzędników statystycznych I-ej kategorji w Głównym Urzędzie Statystycznym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 593 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonarjuszów w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości do kategorji funkcjonarjuszów niższych i o zaliczeniu ich do grup uposażenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 587 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. w sprawie przeniesienia części ksiąg hipotecznych z wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Nowogródku do wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Wilnie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 579 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. w sprawie należności za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 570 z 1927

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 lipca 1927 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 30 października 1925 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 545 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1927 r. o zaciągnięciu krótkoterminowej pożyczki zagranicznej.