Archiwum 2 Lipiec 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 569 z 1927

    Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 lipca 1927 r. o ustaleniu procentów zwłoki od niespłaconych w terminie kredytów na pobór wyrobów tytoniowych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 567 z 1927

    Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 lipca 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany § 7 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 grudnia 1921 r. o wysokości i porządku pobierania opłat za dozór kotłów.

  • Dziennik Ustaw Poz. 536 z 1927

    Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 2 lipca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zatwierdzeniu opłat taryfowych na przewóz osób linjami Towarzystwa Akcyjnego Łódzkich Elektrycznych Kolei Dojazdowych.