Archiwum 29 Lipiec 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 647 z 1927

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 lipca 1927 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 638 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1927 r. w przedmiocie zmiany granic gmin wiejskich: Gałkówek, Popień i Broga Dolna w powiecie brzezińskim, województwie łódzkiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 627 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1927 r. w sprawie zmiany przepisów ustaw postępowania cywilnego i postępowania karnego z 1864 r., dotyczących ustalenia odległości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 626 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1927 r. o zamianie gruntu państwowego w Rzeszowie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 615 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1927 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 stycznia 1927 r. o utworzeniu Głównej i Wojewódzkich Rad naprawy ustroju rolnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 614 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1927 r. o karach za handel kobietami i dziećmi oraz za inne popieranie nierządu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 612 z 1927

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1927 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei państwowej Łuck-Stojanów.