Archiwum 10 Wrzesień 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 918 z 1927

    Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu wydanego w porozumieniu z temiż Ministrami, w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem.

  • Dziennik Ustaw Poz. 734 z 1927

    Oświadczenie Rządowe z dnia 10 września 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Belgijski Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.