Archiwum 17 Wrzesień 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 826 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 784 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 17 września 1927 r. w sprawie przekazania wojewodom, działającym w porozumieniu z prezesami izb skarbowych, uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych, działającego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, do rozstrzygania odwołań gmin od decyzyj wydziałów powiatowych w sprawie budżetów gminnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 783 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie utworzenia komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 779 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. w sprawie przejęcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego wierzytelności Śląskich Zakładów Kredytowych, które na mocy umowy polsko-czeskosłowackiej w sprawach prawnych i finansowych przeszły na rzecz Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej względnie instytucji w tym celu przez Rząd Polski wyznaczonej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 778 z 1927

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę stacji Bliżyn, na linji kolejowej Skarżysko-Koluszki.

 • Dziennik Ustaw Poz. 777 z 1927

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. w sprawie zmian w załączniku 2 do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 marca 1926 r. o wywłaszczeniu przymusowem gruntów do budowy wąskotorowej kolei żelaznej prywatnej użytku publicznego Wiślica-Cudzynowice i Kazimierza Wilak-Posądza.

 • Dziennik Ustaw Poz. 772 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o przekazaniu wojewodom, działającym w porozumieniu z prezesami izb skarbowych, uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych, działającego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, z art. 31 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 770 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w mieście Nieszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 763 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w osadzie Czerwińsku, gminie sieleckiej, powiecie płońskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 761 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. zmieniające art. 261 ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 760 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Milowicach pod Sosnowcem w powiecie będzińskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 759 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w gminie Anastazewo w powiecie gnieźnieńskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 757 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o zmianie granic miasta Mińska Mazowieckiego w województwie warszawskiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 756 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o zmianie granic miasta Łowicza w województwie warszawskiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 755 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o włączeniu obszaru dworskiego Mała Górka do gminy miejskiej Miejska Górka w powiecie rawickim, województwie poznańskiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 754 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o rozwiązaniu sejmiku wojewódzkiego w Toruniu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 753 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o rozwiązaniu sejmiku wojewódzkiego w Poznaniu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 752 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. w sprawie zwolnienia z likwidacji niektórych majątków, praw i interesów niemieckich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 750 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o sprzedaży niektórych gruntów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 749 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 742 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. w sprawie zamiany gruntu państwowego w mieście Stryju na grunt gminy m. Stryja.

 • Dziennik Ustaw Poz. 741 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o warunkowem zawieszeniu wykonania kary na obszarze, na którym obowiązuje ustawa postępowania karnego z dnia 1 lutego 1877 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 740 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o Radzie Ochrony Pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 739 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o Państwowym Instytucie Eksportowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 738 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 737 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. uzupełniające postanowienia ustawy z dnia 23 marca 1922 r. w przedmiocie zaopatrzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. oraz wdów po nich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 52 z 1928

  Układ polsko-niemiecki podpisany w Berlinie dnia 24 stycznia 1927 r. o wykonaniu art. 312 Traktatu Wersalskiego z dnia 28 czerwca 1919 r.