Archiwum 27 Wrzesień 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 782 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 września 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o utworzeniu dla spraw Zakładu ubezpieczenia od wypadków sądów rozjemczych w Warszawie, Krakowie i Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 776 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 września 1927 r. o nakazach karnych w postępowaniu administracyjnem na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 773 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1927 r. w sprawie ustanowienia w m. st. Warszawie sędziów śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 767 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 766 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w sprawie odszkodowania za utratę zarobków asesorów i ich zastępców w sądach przemysłowych w Bielsku, Krakowie i Lwowie.