Archiwum 29 Wrzesień 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 833 z 1927

    Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych z dnia 29 września 1927 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów.