Archiwum 30 Wrzesień 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 888 z 1927

    Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 30 września 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Reform Rolnych w sprawie regulaminu komisyj dyscyplinarnych dla mierniczych przysięgłych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 827 z 1927

    Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1927 r. w sprawie zmiany przepisów, dotyczących ulg podatkowych dla instytucyj drobnego kredytu w dziedzinie niektórych danin publicznych.