Archiwum 4 Grudzień 1929

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 614 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 października 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie wyznaczenia terminów licytacji majątków nieruchomych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 613 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 19 października 1929 r. w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Skarbu o obowiązku dostarczania, jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju, wozów z zaprzęgiem zwierzęcym, zwierząt z uprzężą pociągową, oraz zwierząt wierzchowych i jucznych z rzędem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 612 z 1929

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1929 r. o pobycie cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 611 z 1929

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o umundurowaniu funkcjonarjuszów państwowych pełniących nadzór nad rybołówstwem morskiem.