e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Kwiecień 1929

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 261 z 1929

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o sprzedaży nieruchomości w Wisłoujściu na obszarze W. M. Gdańska.

 • Dziennik Ustaw Poz. 260 z 1929

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o wystawianiu skryptów dłużnych i pokwitowań przez osoby, nieumiejące lub niemogące pisać.

 • Dziennik Ustaw Poz. 254 z 1929

  Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych z dnia 27 marca 1929 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. w sprawie uwłaszczenia b. czynszowników, b. wolnych ludzi i długoletnich dzierżawców w województwach: nowogródzkiem, poleskiem, wołyńskiem, okręgu administracyjnym wileńskim, oraz w powiatach: grodzieńskim, wołkowyskim, bielskim, białostockim i sokólskim województwa białostockiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 253 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Hawrylak i Obertyn w powiecie horodeńskim, województwie stanisławowskiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 252 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1929 r. o przekazaniu niektórym wojewodom uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie wykonywania nadzoru nad samorządem terytorjalnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 251 z 1929

  Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa, Komunikacji i Robót Publicznych z dnia 12 stycznia 1929 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie przekazania Komisarzowi Rządu m. stoł. Warszawy niektórych decyzyj.

 • Dziennik Ustaw Poz. 249 z 1929

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zmianie brzmienia § 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 248 z 1929

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o utworzeniu państwowej fundacji pod nazwą "Wieś Kościuszkowska".

 • Dziennik Ustaw Poz. 247 z 1929

  Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o opłatach od ogierów, nieposiadających świadectw uznania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 246 z 1929

  Ustawa z dnia 13 marca 1929 r. o umowach sprzedaży lub przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości ziemskich na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 245 z 1929

  Ustawa z dnia 7 marca 1929 r. o bezpłatnem odstąpieniu gruntu państwowego Towarzystwu Przyjaciół Szkoły Średniej w Kamiennej-Skarżysku.