Archiwum 25 Czerwiec 1929

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 371 z 1929

  Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1929 r. o sprostowaniu omyłek w wykazie nieruchomych majątków państwowych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o sprzedaży niektórych nieruchomych majątków państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 370 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 czerwca 1929 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 369 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1929 r. w sprawie zmiany zakresu terytorjalnego działania okręgowych urzędów ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie i Lwowie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 368 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 maja 1929 r. w sprawie opustu od cen, oznaczonych w taksie aptekarskiej za lekarstwa, wydawane na koszt kas chorych i wydawania tych lekarstw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 367 z 1929

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 czerwca 1929 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych: 1. Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie polskich robotników rolnych, wraz z Protokółem końcowym, 2. Porozumienia w sprawie rekrutacji, pośredniczenia i kontraktowania, jako też przejazdu polskich sezonowych robotników rolnych, 3. Porozumienia w sprawie polskich robotników rolnych, którzy przybyli do Niemiec przed 31 grudnia 1925 roku i tamże pozostali, podpisanych w Warszawie dnia 24 listopada 1927 roku.

 • Dziennik Ustaw Poz. 366 z 1929

  Konwencja w sprawie polskich robotników rolnych, podpisana w Warszawie dnia 24 listopada 1927 r. (zatwierdzona uchwałą Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1928 r.).