Archiwum 11 Lipiec 1929

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 417 z 1929

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1929 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1927 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Lwowa gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

 • Dziennik Ustaw Poz. 416 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 czerwca 1929 r. o uznaniu dzikich indyków za zwierzęta łowne oraz o wprowadzeniu dla nich czasu ochronnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 415 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1929 r. o zmianie okręgu sądu grodzkiego w Lidzie w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 414 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 czerwca 1929 r. o należnościach za podróże służbowe i delegacje etatowych pracowników kolei państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 413 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 czerwca 1929 r. w sprawie zawierania małżeństw przez oficerów i szeregowych Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 412 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1929 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Hucisko-Turzańskie w powiecie radziechowskim, województwie tarnopolskiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 411 z 1929

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1929 r. o zaliczeniu miejscowości Kowalewa w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem do rzędu miast.

 • Dziennik Ustaw Poz. 410 z 1929

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1929 r. w sprawie zakazu przywozu kasz.

 • Dziennik Ustaw Poz. 409 z 1929

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1929 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1927 r. o oznaczeniu pochodzenia niektórych towarów krajowych w wewnętrznym handlu detalicznym.