Archiwum 1 Sierpień 1929

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 446 z 1929

    Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 lipca 1929 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 26 września 1928 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od pszenicy.

  • Dziennik Ustaw Poz. 445 z 1929

    Rozporządzenie Ministra Komunikacji wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 1929 r. o zarządzeniu wylądowania lub wstrzymania odlotu statków powietrznych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 444 z 1929

    Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 czerwca 1929 r. w sprawie tymczasowych przepisów o przestrzeganiu porządku na kolejach.