Archiwum 17 Sierpień 1929

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 471 z 1929

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 sierpnia 1929 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Niemcami o administracji odcinków rzek Noteci (Netze) i Głdy (Kuddow), stanowiących granicę, jak również o żegludze po tych odcinkach, podpisanej w Pile dnia 14 marca 1925 r., wraz z postanowieniami wykonawczemi do tej konwencji oraz protokółem końcowym z tejże samej daty.

 • Dziennik Ustaw Poz. 458 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1929 r. w sprawie ustalenia wzoru rysunkowego Listu Pochwalnego, jako odznaczenia państwowego, nadawanego na wystawach gospodarczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 457 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 sierpnia 1929 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom przemysłu włókienniczego na terenie m. Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 456 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lipca 1929 r. o sporządzaniu i zatwierdzaniu projektów (planów) robót budowlanych i o trybie postępowania przy wydawaniu pozwoleń na budowę i na użytkowanie budynków.

 • Dziennik Ustaw Poz. 455 z 1929

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 lipca 1929 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rządem Polskim a Rządem Włoskim, dotyczącego uregulowania długu zaciągniętego przez Polskę u Rządu Włoskiego, podpisanego w Warszawie dnia 18 grudnia 1926 roku.

 • Dziennik Ustaw Poz. 454 z 1929

  Układ między Rządem Polskim a Rządem Włoskim, dotyczący uregulowania długu zaciągniętego przez Polskę u Rządu Włoskiego, podpisany w Warszawie dnia 18 grudnia 1926 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1928 r.).