Archiwum 5 Listopad 1931

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 748 z 1931

  Obwieszczenie Ministra Robót Publicznych z dnia 20 września 1931 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Robót Publicznych z dnia 23 maja 1931 r. ustalającem zasady sporządzania projektów technicznych, wymaganych do uzyskania pozwoleń w sprawach wodnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 747 z 1931

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 września 1931 r. w sprawie przystąpienia Polski do traktatu dotyczącego Spitsbergu, podpisanego w Paryżu dnia 9 lutego 1920 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 746 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1931 r. w sprawie rozmieszczenia sądów grodzkich w powiatach brzezińskim i łódzkim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 745 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1931 r. o zniesieniu wydziałów zamiejscowych sądu okręgowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 744 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 października 1931 r. w sprawie zmian granic grodzkich urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej grodzkiej w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 743 z 1931

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1931 r. o odstąpieniu gminie m. Dąbrowy Górniczej gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

 • Dziennik Ustaw Poz. 742 z 1931

  Ustawa z dnia 14 października 1931 r. o budowie normalnotorowej kolei Kraków-Miechów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 741 z 1931

  Ustawa z dnia 14 października 1931 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej.