e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Grudzień 1931

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 836 z 1931

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 listopada 1931 r. o sprostowaniu błędów w tekstach oświadczeń rządowych: z dnia 1 maja 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentów ratyfikacyjnych I) umów podpisanych w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r., II) układów, podpisanych w Paryżu dnia 28 kwietnia 1930 r., w sprawie zobowiązań Węgier, wynikających z Traktatu w Trianon, oraz z dnia 15 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia polsko-niemieckiego, podpisanego w Warszawie dnia 31 października 1929 r., wraz z protokółem końcowym ad art. II porozumienia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 835 z 1931

  Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 grudnia 1931 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 maja 1924 r. o połączeniu (fuzji) państwowych instytucyj kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 834 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1931 r. w sprawie zmiany § 65 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie działania izb i urzędów skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 833 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, lwowskiem, kieleckiem i łódzkiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 832 z 1931

  Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu i Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Spraw Wojskowych i Robót Publicznych z dnia 25 września 1931 r. o rozciągnięciu na obszar województwa śląskiego rozporządzenia z dnia 13 września 1930 r. w sprawie przepisów higjeny i bezpieczeństwa, obowiązujących przy przygotowywaniu gotowych do użytku farb i past, zawierających biel ołowianą, siarczan ołowiu i inne produkty, związki te zawierające oraz przy wykonywaniu robót malarskich, przy których używane są te farby i pasty.

 • Dziennik Ustaw Poz. 831 z 1931

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 czerwca 1928 r. o pieczęciach urzędowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 830 z 1931

  Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży gruntu państwowego w Sopotach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 829 z 1931

  Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o zamianie gruntu państwowego w Prądniku Czerwonym na grunt prywatny w Rakowicach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 828 z 1931

  Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o zamianie gruntów państwowych w Krakowie na grunty gminne oraz grunty i nieruchomości Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 827 z 1931

  Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży niektórych gruntów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 826 z 1931

  Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży i zamianie niektórych gruntów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 825 z 1931

  Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży i zamianie niektórych gruntów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 824 z 1931

  Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży i zamianie niektórych gruntów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 823 z 1931

  Ustawa z dnia 5 listopada 1931 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 26 września 1922 r., dotyczącej kwalifikacyj zawodowych do nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.