Archiwum 2 Grudzień 1931

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 516 z 1932

    Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką dotycząca Miejskiego Zakładu Ubezpieczeń Gminy Wiedeń oraz Kasy Emerytalnej dla Funkcjonarjuszy Handlu i Przemysłu w Wiedniu, podpisana w Wiedniu dnia 17 stycznia 1925 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r.).

  • Dziennik Ustaw Poz. 512 z 1932

    Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotycząca Powszechnego Zakładu Pensyjnego dla Funkcjonarjuszy, podpisana w Wiedniu dnia 29 marca 1924 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r.).