e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Marzec 1931

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 153 z 1931

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rumunję międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 16 listopada 1921 r. w Genewie na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 152 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 14 marca 1931 r. w sprawie uzupełnienia wykazu przedsiębiorstw, wymienionych w art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ulgach dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 151 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lutego 1931 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 20 czerwca 1927 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych i podległych izbom urzędów skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 150 z 1931

  Rozporządzenie Ministrów Robót Publicznych i Skarbu z dnia 17 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 149 z 1931

  Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji traktatu gwarancyjnego między Polską a Rumunją, podpisanego w Genewie dnia 15 stycznia 1931 r.