Archiwum 14 Kwiecień 1931

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 234 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1931 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 marca 1931 r. o opłacie od kart do gry.

 • Dziennik Ustaw Poz. 233 z 1931

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 marca 1931 r. o uldze celnej na owomaltynę.

 • Dziennik Ustaw Poz. 232 z 1931

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie cofnięcia dodatków, przewidzianych w ustawie skarbowej z dnia 21 marca 1931 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 231 z 1931

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu gwarancyjnego między Polską a Rumunją, podpisanego w Genewie dnia 15 stycznia 1931 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 230 z 1931

  Traktat Gwarancyjny między Polską a Rumunją, podpisany w Genewie dnia 15 stycznia 1931 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).

 • Dziennik Ustaw Poz. 229 z 1931

  Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji: a) porozumienia polsko-niemieckiego, podpisanego w Warszawie dnia 31 października 1929 r. wraz z protokółem końcowym ad art. II porozumienia, b) umów, podpisanych przez Polskę w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r., c) umów z Francją, Wielką Brytanją i Włochami w sprawie uregulowania przez Polskę długu, powstałego w okupacji terytorjów plebiscytowych, oraz d) układów, podpisanych w Paryżu dnia 28 kwietnia 1930 r., w sprawie zobowiązań Węgier, wynikających z traktatu w Trianon.