Archiwum 27 Kwiecień 1931

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 340 z 1931

  Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o dowodach prawa własności do gruntów scalonych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 339 z 1931

  Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 23 marca 1929 r. o opłatach od ogierów, nie posiadających świadectw uznania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 338 z 1931

  Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o dodatkowym kredycie na budowę gmachu Ministerstwa Robót Publicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 337 z 1931

  Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o sprzedaży gruntu państwowego w Warszawie Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 336 z 1931

  Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o zamianie i sprzedaży niektórych gruntów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 335 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o odstąpieniu części nieruchomości państwowej w m. Tucholi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 334 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o odstąpieniu nieruchomości państwowej w Warszawie Towarzystwu Instytutu Radowego im. Marji Skłodowskiej-Curie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 333 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o odstąpieniu gminie m. Jarosławia placu państwowego w Jarosławiu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 332 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie zamiany placu państwowego na place miejskie w Stołpcach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 331 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie zamiany gruntu państwowego na grunt gminny w Stanisławowie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 330 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o zamianie nieruchomości państwowej w m. Margoninie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 329 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o zamianie gruntów państwowych we Lwowie na grunty kościelne i gminne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 328 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie zamiany części nieruchomości państwowej w Grodzisku Mazowieckim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 327 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Zawierciu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 326 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej nr 8622 w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 325 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 324 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 323 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 322 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 321 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Tykocinie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 320 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Poznaniu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 319 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Miedzianej Górze, w powiecie i województwie kieleckiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 318 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Krakowie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 317 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Kołaczkowie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 316 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowych w Katowicach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 315 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o skupie kolei Chabówka - Zakopane z odnogą Nowy Targ - Suchahora.

 • Dziennik Ustaw Poz. 314 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o skupie kolei lokalnej Lwów - Stojanów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 313 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o skupie na rzecz Skarbu Państwa kolei fabryczno-łódzkiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 312 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji, zawartej pomiędzy Austrją, Polską i Czechosłowacją, dotyczącej "Kasy Oszczędności dzieci urzędników i robotników stałych Kolei Północnej", podpisana wraz z 1 załącznikiem w Wiedniu dnia 30 października 1928 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 311 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Kasy Chorych Zarządu byłych ces.-król. Austrjackich Kolei Państwowych i jej funduszów ubocznych, podpisanej wraz z 3 załącznikami w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 310 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Instytutu Pensyjnego Związku Austrjackich kolei lokalnych i kolejek, podpisanej wraz z 1 załącznikiem w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 309 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Powszechnego Zakładu Pensyjnego dla Funkcjonarjuszy, podpisanej wraz z protokółem dodatkowym oraz 7 załącznikami w Wiedniu dnia 29 marca 1924 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 308 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Zawodowego Zakładu Ubezpieczenia od wypadków Austrjackich Kolei Żelaznych, podpisanej wraz z protokółem dodatkowym oraz 9 załącznikami w Wiedniu dnia 29 marca 1924 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 307 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o umowie najmu marynarzy, przyjętej jako projekt na IX sesji ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 306 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowego porozumienia, dotyczącego wywozu kości, podpisanego wraz z odnośnym protokółem porozumienia w Genewie dnia 11 lipca 1928 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 305 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowego porozumienia, dotyczącego wywozu skór, podpisanego wraz z odnośnym protokółem porozumienia w Genewie dnia 11 lipca 1928 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 304 z 1931

  Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o zaliczeniu gminy Trzebinia w powiecie chrzanowskim w województwie krakowskiem do gmin, podlegających galicyjskiej ustawie gminnej z dnia 3 lipca 1896 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 303 z 1931

  Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. zmieniająca rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lutego 1928 r. o utworzeniu Biura projektu meljoracji Polesia.