e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Maj 1931

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 388 z 1931

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 1930 r. w sprawie ratyfikacji konwencji, urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. oraz protokółu dodatkowego, podpisanego w Paryżu dnia 1 maja 1920 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 387 z 1931

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 1930 r. w sprawie przystąpienia do konwencji, urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. oraz do protokółu dodatkowego, podpisanego w Paryżu dnia 1 maja 1920 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 386 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1931 r. dotyczące zmiany § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. w sprawie prowadzenia wykazów stanu służby dla sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i aplikantów sądowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 385 z 1931

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 384 z 1931

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 17 kwietnia 1931 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie ceł wywozowych.