Archiwum 29 Sierpień 1931

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 621 z 1931

  Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych zagranicą.

 • Dziennik Ustaw Poz. 620 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 lipca 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji, Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o postępowaniu celnem w związku z żeglugą powietrzną przez granicę celną Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 619 z 1931

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie zgłoszenia przez Francję przystąpienia Syrji i Libanu do konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 618 z 1931

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Litwę międzynarodowej konwencji w sprawie odpoczynku tygodniowego w zakładach przemysłowych, przyjętej w r. 1921 na III międzynarodowej konferencji pracy w Genewie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 617 z 1931

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Litwę międzynarodowej konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 616 z 1931

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie wypowiedzenia przez Egipt konwencji międzynarodowej dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 11 października 1909 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 615 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 sierpnia 1931 r. o wprowadzeniu w obieg pojedyńczych kartek pocztowych z widokami ze znaczkami 15 gr z podobizną Henryka Sienkiewicza.

 • Dziennik Ustaw Poz. 614 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i lwowskiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 613 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie działania izb i urzędów skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 612 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 9 kwietnia 1931 r. o wydawaniu uprawnień do kierowania robotami budowlanemi i sporządzania projektów (planów) tych robót w miejscowościach, w których brak jest osób do tego uprawnionych.