Archiwum 7 Sierpień 1931

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 565 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 1931 r. o władzy mianującej i trybie mianowania komorników sądów grodzkich w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 564 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie udzielania pożyczek długoterminowych z komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 563 z 1931

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji handlowej i nawigacyjnej pomiędzy Polską i Portugalją, zawartej w drodze wymiany not w Lizbonie dnia 28 grudnia 1929 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 562 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Sabnie i Jabłonna w powiecie sokołowskim, województwie lubelskiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 561 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Białobrzegi i Serokomla w powiecie łukowskim, województwie lubelskiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 560 z 1931

  Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1931 r. o warunkach uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 559 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1931 r. o konserwowaniu artykułów żywności, wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 558 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1931 r. o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnemi, wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Ministrem Przemysłu i Handlu.