Archiwum 21 Wrzesień 1931

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 672 z 1931

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. w sprawie rozwiązania Rady Gminnej gminy Lisewo.

 • Dziennik Ustaw Poz. 671 z 1931

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy terenów na cele rozbudowy miasta.

 • Dziennik Ustaw Poz. 670 z 1931

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o przekazaniu Ministrowi Przemysłu i Handlu stałego funduszu przemysłowego, podlegającego kompetencji Tymczasowego Wydziału Samorządowego w likwidacji we Lwowie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 669 z 1931

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. o zastosowaniu przepisów prawa o spółkach akcyjnych do władz oraz do likwidacji towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 668 z 1931

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 lipca 1931 r. co do wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji w sprawie budowy mostu na Czeremoszu między Kutami a Vijnitą, podpisanego w Bukareszcie dnia 24 maja 1929 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 667 z 1931

  Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o budowie mostu położonego na Czeremoszu między Kutami a Vijnitą, podpisane w Bukareszcie dnia 24 maja 1929 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 666 z 1931

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 lipca 1931 r. co do wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji w sprawie odbudowy mostu kolejowego na Dniestrze między Zaleszczykami a Schit, podpisanego w Bukareszcie dnia 24 maja 1929 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 665 z 1931

  Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o odbudowie mostu kolejowego położonego na Dniestrze między Zaleszczykami a Schit, podpisane w Bukareszcie dnia 24 maja 1929 r.