e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Kwiecień 1937

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 313 z 1937

  Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o komisjach rozjemczych do załatwienia zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami w przemyśle i handlu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 308 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie przystąpienia Unii Południowo-Afrykańskiej do międzynarodowego porozumienia z dnia 25 stycznia 1924 r. o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootii.

 • Dziennik Ustaw Poz. 307 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 18 października 1907 r. o przystosowaniu do wojny morskiej zasad konwencji genewskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 301 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie przystąpienia Republiki Argentyńskiej do konwencji międzynarodowej z dnia 26 września 1906 r. o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek.

 • Dziennik Ustaw Poz. 300 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 271 z 1937

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie tłuszczów zwolnionych spod opodatkowania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 254 z 1937

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 1937 r. o ratyfikacji konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 253 z 1937

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 1937 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarią w formie wymiany not z dnia 28 października 1936 r., dotyczących wzajemnego udzielenia kontyngentów na tkaniny wełniane i plecionki do kapeluszy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 252 z 1937

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 1937 r. o ratyfikacji podpisanego w Paryżu dnia 15 grudnia 1936 r. porozumienia o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1936 r. i o zmianie art. 5 tego układu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 251 z 1937

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 1937 r. o ratyfikacji trzeciego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r., podpisanego w Warszawie dnia 21 grudnia 1936 r.