Archiwum 17 Lipiec 1937

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 469 z 1937

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 lipca 1937 r. o sprostowaniu błędu w tekście przekładu polskiego protokołu dodatkowego, podpisanego w Brukseli dnia 7 stycznia 1937 r. do układu dodatkowego z dnia 2 marca 1936 r. do traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Unią Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską z dnia 30 grudnia 1922 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 466 z 1937

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1937 r. o ustaleniu opłaty monopolowej od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 465 z 1937

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 462 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lipca 1937 r. o przystąpieniu Rzeszy Niemieckiej do porozumienia z dnia 1 grudnia 1924 r. w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 454 z 1937

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych i Komunikacji z dnia 17 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o premiowaniu pojazdów mechanicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 426 z 1937

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lipca 1937 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej i szeregu innych Państw do protokołu podpisanego w Londynie dnia 6 listopada 1936 r., dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych, ustalonych w części IV traktatu londyńskiego z dnia 22 kwietnia 1930 r.