Archiwum 9 Lipiec 1937

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 548 z 1937

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, uzupełniająca umowę polsko-niemiecką z dnia 27 marca 1926 r. o wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisana w Warszawie dnia 2 czerwca 1937 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 412 z 1937

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zaliczeniu gminy Hel do IV klasy czynszowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 405 z 1938

  Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 28 czerwca 1937 r. w sprawie utworzenia Komisji Likwidacyjnej Naczelnego Komitetu Kolei Górnośląskich oraz w sprawie zlikwidowania wspólnego normalnotorowego taboru towarowego Kolei Górnośląskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 402 z 1937

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1937 r. w sprawie regulowania cen wytworów hutniczych na rynku krajowym.