e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Styczeń 1938

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 27 z 1938

  Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej i Skarbu z dnia 4 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów i Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 lipca 1937 r. o zapewnieniu pracy i o zaopatrzeniu uczestników walk o niepodległość Państwa Polskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 8 z 1938

  Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie współdziałania urzędów pocztowych przy wypłacie świadczeń, przewidzianych w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2 z 1938

  Ustawa z dnia 4 stycznia 1938 r. o zmianie warunków dzierżawy Państwowego Monopolu Zapałczanego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1 z 1938

  Ustawa z dnia 4 stycznia 1938 r. o konwersji 6,5% pożyczki zagranicznej.