e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Październik 1938

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 590 z 1938

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych oraz Przemysłu i Handlu o zapobieganiu powstawania i rozszerzania się pożarów w budynkach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 589 z 1938

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1938 r. o zmianie cennika soli i solanki.

 • Dziennik Ustaw Poz. 588 z 1938

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1938 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 577 z 1938

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1938 r. o zmianie granic miasta Sandomierza w powiecie sandomierskim, województwie kieleckim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 573 z 1938

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 1938 r. o zmianie granic powiatów sandomierskiego i tarnobrzeskiego.