Archiwum 21 Listopad 1938

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 673 z 1938

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 listopada 1938 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej i innych Państw do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego, podpisanej w Brukseli dnia 23 września 1910 r., oraz w sprawie złożenia przez inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych tej konwencji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 671 z 1938

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 listopada 1938 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej i innych Państw do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń, podpisanej w Brukseli dnia 23 września 1910 r., oraz w sprawie złożenia przez inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych tej konwencji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 641 z 1938

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów w zakresie ich właściwości, o zmianie przepisów wykonawczych do prawa celnego.

 • Monitor Polski Poz. 641 z 1938

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 1938 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Skaryszewa.

 • Monitor Polski Poz. 640 z 1938

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 1938 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Łukowa.

 • Monitor Polski Poz. 639 z 1938

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 1938 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Wąbrzeźna.

 • Dziennik Ustaw Poz. 609 z 1938

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 listopada 1938 r. o usprawnieniu postępowania sądowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 608 z 1938

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 listopada 1938 r. - Prawo prasowe.