e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Listopad 1938

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 628 z 1938

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na ziemie odzyskane w październiku i listopadzie 1938 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 627 z 1938

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o zmianie prawa górniczego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 626 z 1938

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. w sprawie zmiany dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o zmianie niektórych zaopatrzeń emerytalnych oraz odszkodowań.

 • Dziennik Ustaw Poz. 625 z 1938

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o skróceniu kadencji niektórych organów ustrojowych w samorządzie terytorialnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 624 z 1938

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 623 z 1938

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o ochronie niektórych interesów Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 620 z 1938

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o nadzorze nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczymi na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 619 z 1938

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o spółkach akcyjnych, spółkach komandytowo-akcyjnych oraz spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 618 z 1938

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o bilansowaniu w złotych na obszarze odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 617 z 1938

  Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy o spółdzielniach na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.

NA SKÓTY